godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

zamknij ×

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 czerwca 2020 r. modyfikuje się zakres urzędowania Sądu poprzez wprowadzenie organizacji rozpraw i posiedzeń jawnych z ograniczoną ilością osób wzywanych na rozprawy oraz uczestniczących w rozprawie, przy równoczesnym wyłączeniu z użytkowania części sal rozpraw. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia A-210-21/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej w sprawie organizacji pracy sądu w okresie stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie informujemy, że w sekretariatach wydziałów nie odbywa się bezpośrednia obsługa interesantów. Wszelkie czynności realizowane są przez Biuro Obsługi Interesanta, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaleca się wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną za pośrednictwem adresów e-mail, e-PUAP oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

Do budynków sądowych nie będą wpuszczane osoby inne niż wzywane do udziału w posiedzeniu lub rozprawie lub też wykazujące niezbędną potrzebę uzyskania lub złożenia dokumentu. Ograniczenie to dotyczy przede wszystkim osób chcących brać udział w jawnych posiedzeniach sądowych w charakterze publiczności. Nie dotyczy natomiast adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, komorników, notariuszy, aplikantów.

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00 z przerwą na dezynfekcję w godz. 11:30-12:00.
tel. 71 39 60 208
fax 71 31 75 117
e-mail: biuro.podawcze@srodaslaska.sr.gov.pl

 


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player