godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Pomoc prawna

Bezpłatne porady prawne

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE WYMIENIONYM NIŻEJ OSOBOM FIZYCZNYM (OSOBOM UPRAWNIONYM):
1. osobie fizycznej, której w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej),
2. osobie posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny (o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) (osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny),
3. kombatantom (osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),
4. weteranom (którzy posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) (osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego),
5. młodzieży do 26 roku życia (osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość),
6. seniorom po ukończeniu 65 lat (osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość),
7. zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną (osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności),
8. kobiecie w ciąży (osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć dokument potwierdzający ciążę) - nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


Adresy i godziny funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim umieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

Interaktywna mapa Polski przedstawiająca lokalizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl
 

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player