godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home ePUAP

epuap

Elektroniczna skrzynka podawcza


I


Informujemy, że zgodnie z ustawą z dn. 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017.570 j.t.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2015.971 j.t.) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. (Dz. U. 2016.1626).

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej:  
1. dotyczy wyłącznie składania pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Dz. U. 2017.1257 j.t.);
2. nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń.  

II

W obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych.      

III

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej niezbędne jest:  
 1. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 2. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),  
 3. wypełnienie formularza udostępnionego w "Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej" na platformie ePUAP.

IV

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej:
dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym;
akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, ODT, XLS, ODS, CSV, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF;
całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB;
dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

V

Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player