godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Struktura organizacyjna Archiwum Sądu

Zarządzenie w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., ograniczenia dostępu do budynków Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej oraz odwołania przyjęć

Zarządzenie nr A-0210-14/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 24 marca 2020r. w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., ograniczenia dostępu do budynków Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej oraz odwołania przyjęć stron.

Wyciąg:
1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. ogranicza się urzędowanie Sądu poprzez zniesienie rozpraw i posiedzeń jawnych z wyjątkiem odroczonych publikacji orzeczeń oraz spraw pilnych.
2. Pod pojęciem spraw pilnych rozumie się sprawy, których przeprowadzenie jest niezbędne z uwagi na ważny interes publiczny i prywatny, z uwzględnieniem katalogu wynikającego z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, przy czym katalog ten nie powinien być traktowany jako bezwzględnie określający kategorię spraw pilnych na użytek stosowania tego zarządzenia, a jedynie być pomocny w dokonywaniu kwalifikacji spraw, koniecznych do ewentualnego przeprowadzenia na rozprawie lub posiedzeniu jawnym. Określenie spraw pilnych pozostaje w gestii Przewodniczących Wydziałów i referentów.
3. W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. nie odbywają się przyjęcia stron w celu złożenia skarg administracyjnych. Skargi podlegają złożeniu drogą elektroniczną lub na piśmie.
4. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. do budynków sądowych  Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, zakazuje się wstępu osób innych niż wzywanych do udziału w posiedzeniu lub też wykazujących niezbędną potrzebę uzyskania dokumentu w budynku Sądu.
5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. zaprzestaje się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów. Wszelkie czynności obsługi będą realizowane poprzez Biuro Obsługi Interesanta i  Biuro Podawcze.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player