godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności Postanowienie o sporządzeniu spisu inwen...

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 139/18

Data 22 sierpnia 2018 r.
Sygn. akt I Ns.139/18

O G Ł O S Z E N I E
Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej w I Wydziale Cywilnym w dniu 8.08.2018 r. postanowił sporządzić spis inwentarza po zmarłej dnia 9.02.2013 r. Elżbiecie Rzeźnik, numer PESEL: 39030209709, ostatnio zamieszkałej w miejscowości Miękinia, przy ul. Willowej 12, powierzając jego sporządzenie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albertowi Masternakowi

POUCZENIE
Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player