godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Ogłoszenia sądowe Spisy i wykazy inwentarza
Spisy i wykazy inwentarza

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie I N 141/20

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej w I Wydziale Cywilnym, na podstawie art. 6363 § 1- 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c., ogłasza, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza – „Zmiana protokołu obejmującego wykaz inwentarza” po zmarłym dnia 22 lutego 2020 r. w Będkowie spadkodawcy Wiesławie Staśko (PESEL 59020109075), ostatnio zamieszkałym w Środzie Śląskiej przy ulicy Żurawiej 14.

Referendarz sądowy poucza, że:
1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie I N 123/20

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej w I Wydziale Cywilnym, na podstawie art. 6363 § 1- 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c., ogłasza, że w tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po zmarłym dnia 22 lutego 2020 r. w Będkowie spadkodawcy Wiesławie Staśko (PESEL 59020109075), ostatnio zamieszkałym w Środzie Śląskiej przy ulicy Żurawiej 14.

Referendarz sądowy poucza, że:
1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2. osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcą testamentu, tymczasowym przedstawicielem lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć do sądu spadku wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

Ogłoszenie o spisie inwentarza w sprawie I Ns 367/19

OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Środzie Śląskiej I Wydziałem Cywilnym w sprawie I Ns 367/19 z wniosku Aleksandry Łaszkiewicz przy udziale Ewy Łaszkiewicz, Grzegorza Łaszkiewicza  o sporządzenie spisu inwentarza postanowieniem z dnia 03.01.2020r. zarządzono sporządzić spis inwentarza spadku po Andrzeju Łaszkiewiczu PESEL 67052401456 zmarłym dnia 23.08.2018r. w Lutyni ostatnio stale zamieszkałym w Lutyni przy ul. Dębowej 4.

POUCZENIE
 1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
 2) osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. tj. kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player