godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Zarządzenie w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., ograniczenia dostępu do budynków Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej oraz odwołania przyjęć

Zarządzenie nr A-0210-14/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z dnia 24 marca 2020r. w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r., ograniczenia dostępu do budynków Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej oraz odwołania przyjęć stron.

Wyciąg:
1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. ogranicza się urzędowanie Sądu poprzez zniesienie rozpraw i posiedzeń jawnych z wyjątkiem odroczonych publikacji orzeczeń oraz spraw pilnych.
2. Pod pojęciem spraw pilnych rozumie się sprawy, których przeprowadzenie jest niezbędne z uwagi na ważny interes publiczny i prywatny, z uwzględnieniem katalogu wynikającego z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych, przy czym katalog ten nie powinien być traktowany jako bezwzględnie określający kategorię spraw pilnych na użytek stosowania tego zarządzenia, a jedynie być pomocny w dokonywaniu kwalifikacji spraw, koniecznych do ewentualnego przeprowadzenia na rozprawie lub posiedzeniu jawnym. Określenie spraw pilnych pozostaje w gestii Przewodniczących Wydziałów i referentów.
3. W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. nie odbywają się przyjęcia stron w celu złożenia skarg administracyjnych. Skargi podlegają złożeniu drogą elektroniczną lub na piśmie.
4. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. do budynków sądowych  Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, zakazuje się wstępu osób innych niż wzywanych do udziału w posiedzeniu lub też wykazujących niezbędną potrzebę uzyskania dokumentu w budynku Sądu.
5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. zaprzestaje się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów. Wszelkie czynności obsługi będą realizowane poprzez Biuro Obsługi Interesanta i  Biuro Podawcze.

Dane kontaktowe do poszczególnych komórek Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej.

Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo publiczne klientów Wymiaru Sprawiedliwości, w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,  prosimy  o kontakt  z pracownikami Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej telefonicznie, bądź za pośrednictwem  poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

Biuro Podawcze:
tel. 71 39 60 208
fax. 71 31 75 117
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Biuro Obsługi Interesanta:
tel. 71 39 60 248
fax. 71 31 75 117
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I Wydział Cywilny:
tel. 71 39 60 204
fax. 71 31 75 117
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II Wydział Karny:
tel. 71 39 60 205
fax. 71 39 60 231
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
tel. 71 39 60 206
fax. 71 39 60 232
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych:
tel. 71 39 60 210
fax. 71 31 75 117
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej:
tel. 71 39 60 219, 71 39 60 218
fax. 71 31 75 117
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zmiana czasu przyjmowania interesantów w biurach podawczych Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej.

Na podstawie Zarządzenia nr 0210-15/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, od dnia 01 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020r., Biuro Podawcze, Biuro Podawcze IV Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz Biuro Obsługi Interesanta, przyjmuje interesantów w godzinach od 09:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku.

Biura podawcze przyjmować będą tylko przede wszystkim następujące kategorie pism:
* w sprawach karnych aresztowych oraz dotyczących wykonania kary pozbawienia wolności,
* wniosków o zabezpieczenie,
*pism procesowych, w których upływa termin zakreślony przez sąd wzywający,
* apelacji i zażaleń,
* pozwów z wnioskami o zabezpieczenie.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy w miarę możliwości o składanie pism pocztą lub drogą elektroniczną.

Kontakt z biurem podawczym Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej:
tel. 71 39 60 208
fax. 71 31 75 117
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wykaz spraw, które odbędą się w dniach 01-30 kwietnia 2020 roku

Wykaz spraw, które odbędą się w dniach 01-30 kwietnia 2020 roku:

 

Wydział II Karny:

02 kwietnia 2020r.:
* II K 618/19
* II K 531/19

09 kwietnia 2020r.:
* II K 656/19
 

Wydział III Rodzinny i Nieletnich:

02 kwietnia 2020r.:
* III RC 12/19

07 kwietnia 2020r.:
* III Nsm 3/20
* III Nsm 82/20

16 kwietnia 2020r.:
* III Nsm 241/18
* III RNs 126/19

17 kwietnia 2020r.:
* III RNs 130/19
* III RNs 49/17
 

 

 

 Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player