• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

UWAGA!!! W dniach 31.VII-04.VIII.2017r. kasa sądu nieczynna.

W dniach od 31.VII.2017r. do 4.VIII.2017r., kasa sądu będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 78/17

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny na podstawie art. 638 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 27 czerwca 2017 r. w sprawie sygn. akt I Ns 78/17 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Januszu Jaremko PESEL: 76112309199 zmarłym dnia 28 stycznia 2017 r. w Mokronosie Dolnym, ostatnio stale zamieszkałym w Mokronosie Dolnym.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 

Nieczynne Biuro Obsługi Interesanta

W dniach 13.07-26.07 2017 roku Biuro Obsługi Interesanta i czytelnia akt będą nieczynne.

Wszelkich informacji na temat spraw toczących się w sądzie, można uzyskać bezpośrednio w wydziałąch sądu.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 208/17

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie sygn. akt I Ns 208/17 został złożony przez Magdalenę Marszałek, Mateusza Marszałka i Tomasza Marszałka wykaz inwentarza po spadkodawcy Zbigniewie Marszałku PESEL: 57022403890, zmarłym  dnia 22 marca 2017 r., ostatnio stale zamieszkałym ul. Strzelecka 24, 55-300 Środa Śląska.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny  poucza, że:
- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
- osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą po spadkodawcy, uprawnionym po nim do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, lub wierzyciel spadkodawcy, mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 
Środa Śląska, dnia 22 czerwca 2017 r.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player