godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 19 lutego 2018 r. - 25 lutego 2018 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań na rzecz poprawy ich położenia celem przyniesienia potrzebującym skutecznej pomocy.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączył się również Sąd Okręgowy we Wrocławiu. W dniach od 19 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez asystentów sędziów Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Dyżury będą się odbywały od poniedziałku 19 lutego 2018 r. do piątku 23 lutego 2018 r. w godzinach od 12.00 do 15.00, w budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1, w pokoju nr 057 „Przystań Mediacji” - przyziemie budynku Sądu Okręgowego we Wrocławiu (wejście od strony korytarza na parterze budynku przez szklane drzwi).

Nadto informujemy o możliwości uzyskania dalszego wsparcia przez podmioty, które świadczą w 2018 r. pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji dostępna jest pod adresem: http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 297/17

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 30 sierpnia 2017 r. przed Notariuszem Katarzyną Duduś w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu został złożony przez Lucynę Katarzynę Szwedo, Barbarę Jarząbek i Piotra Pawła Początek wykaz inwentarza spadku po Janie Początek PESEL: 56033007998, zmarłym w dniu 5 lutego 2017 r., ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Krępice, zarejestrowany w tut. Sądzie pod sygn. I Ns. 297/17.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., to jest ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.                                                          

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 261/17

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie sygn. akt I Ns 261/17 zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza  po spadkodawcy Janie Pyrtaku PESEL 29062406818, zmarłym  dnia 26 kwietnia 2013r. ostatnio stale zamieszkałym w 55-300 Środa Śląska, ul. Strzelecka 11/2.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny  poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

UWAGA!!! W dniach 24.I-26.I.2018r. kasa sądu nieczynna.

W dniach od 24.I.2018r. do 26.I.2018r., kasa sądu będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player