• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

UWAGA!!! W dniach 24.I-26.I.2018r. kasa sądu nieczynna.

W dniach od 24.I.2018r. do 26.I.2018r., kasa sądu będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 233/17

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 8 maja 2017 r. w sprawie sygn.. I Ns. 233/17 został złożony przez Krystynę Chudzikiewicz wykaz inwentarza spadku po Bronisławie Ledzion PESEL: 53031203395, zmarłym 31 lipca 2015 r., ostatnio stale zamieszkałym w Środzie Śląskiej.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., to jest ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player