godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 331/17

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie sygn. akt I Ns 331/17 został złożony wykaz inwentarza po spadkodawczyni Małgorzacie Smołko, PESEL 65011703025, zmarłej  dnia 11 sierpnia 2011 r., mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Środzie Śląskiej przy ul. Kościuszki 13/9.
 Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny  poucza, że:
- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
- osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą po spadkodawczyni, uprawnionym po niej do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, lub wierzyciel spadkodawczyni, mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Środa Śląska, dnia 27 listopada 2017 r.

Informacja o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej informuje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

UWAGA!!! W dniach 31.VII-04.VIII.2017r. kasa sądu nieczynna.

W dniach od 31.VII.2017r. do 4.VIII.2017r., kasa sądu będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 78/17

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny na podstawie art. 638 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 27 czerwca 2017 r. w sprawie sygn. akt I Ns 78/17 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Januszu Jaremko PESEL: 76112309199 zmarłym dnia 28 stycznia 2017 r. w Mokronosie Dolnym, ostatnio stale zamieszkałym w Mokronosie Dolnym.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player