godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 736/16

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny na podstawie art. 638 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. w sprawie sygn. akt I Ns 736/16 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Łukaszu Baju PESEL: 87042209594 zmarłym dnia 18 września 2013 r. w Malczycach, ostatnio stale zamieszkałym w Piersnie 54.
Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Środa Śląska, dnia 04 maja 2017 r.
 

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 5/17

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 13 marca 2017 r. w sprawie sygn. I Ns. 5/17 został złożony przez Krystiana Szymańskiego wykaz inwentarza spadku po Małgorzacie Szymańskiej PESEL: 70101809109, zmarłej 2 lipca 2016 r., ostatnio stale zamieszkałej w Zakrzowie.
Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., to jest ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

 

Zmiana godzin przyjęć interesantów w dniu 18.IV.2017r. przez Wydział IV KW

W związku z pracami technicznymi w systemie informatycznym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2017 roku (wtorek) biuro podawcze wydziału ksiąg wieczystych będzie czynne od godziny 10:00.

Za utudnienia przepraszamy.

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 66/17

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie sygn. akt I Ns 66/17 został złożony wykaz inwentarza po spadkodawcy Damianie Kępa PESEL 90051908037, zmarłym  dnia 03 listopada 2016 r., ostatnio stale zamieszkałym w Jastrzębcach nr 52 m. 4, 55-300 Środa Śląska.
Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny  poucza, że:
- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
- osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą po spadkodawcy, uprawnionym po nim do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, lub wierzyciel spadkodawcy, mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Środa Śląska, dnia 03 kwietnia 2017 r.

 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player