• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 180/16

     Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 07 września 2016 r. w sprawie sygn. akt I Ns 180/16 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Andrzeju Krygier  PESEL 64070804214, zmarłym  dnia  17 kwietnia 2013 r., ostatnio stale zamieszkałym w Malczycach, ul. Mazurowicka 19.
     Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny  poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 92/16

     Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 29 lipca 2016r. w sprawie sygn. akt I Ns 92/16 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po  Kazimierzu Cuber  PESEL 34052200637, zmarłym  dnia  8 lutego 2014 r., ostatnio stale zamieszkałym w Lipnicy gmina Środa Śląska.
     Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny  poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Projekt: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej bierze udział w projekcie: "Poprawa zdolności administracyjnych sądów, w tym systemów informatycznych", który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości "Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości" i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Celem projektu jest poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.

Rezultatami projektu będą:
• poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
• poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
• zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości. Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez objęcie sądów powszechnych usługą wspólną uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych oraz usługą poczty centralnej i budowę scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 sierpnia 2016 r.

Więcej informacji o projekcie: http://www.nmf.ms.gov.pl/
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player