godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 143/18

Data 22 sierpnia 2018 r.
Sygn. akt I Ns. 143/18

O G Ł O S Z E N I E

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej w I Wydziale Cywilnym w dniu 8.08.2018 r. postanowił sporządzić spis inwentarza po zmarłej dnia 18.07.2011 r. Wiesławie Pawce, numer PESEL: 54011215081, ostatnio zamieszkałej w miejscowości Miękinia, przy ul. Willowej 10, powierzając jego sporządzenie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albertowi Masternakowi.

POUCZENIE
Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 133/18

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie sygn. akt I Ns 133/18 został złożony wykaz inwentarza po spadkodawcy Wiesławie Edwardzie Syp, PESEL 60101313638, zmarłym  dnia 04 kwietnia 2018 r., ostatnio stale zamieszkałym w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 35, 55-080 Kąty Wrocławskie.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny  poucza, że:
- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
- osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą po spadkodawcy, uprawnionym po nim do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, lub wierzyciel spadkodawcy, mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 145/18

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie sygn. akt I Ns 145/18 został złożony wykaz inwentarza po spadkodawczyni Annie Marii Wilk, PESEL 75031504542, zmarłej dnia 18 lipca 2017 r., ostatnio stale zamieszkałej: Smolec, ul. Wrzosowa 6c/2, 55-080 Kąty Wrocławskie.
Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny  poucza, że:
- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
- osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą po spadkodawcy, uprawnionym po nim do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, lub wierzyciel spadkodawcy, mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 336/17

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny na podstawie art. 638 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 336/17 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Andrzeju Kulpa PESEL: 67102506593 zmarłym dnia 18 lutego 2013 r. w miejscowości Kadłub, ostatnio stale zamieszkałym w Malczycach, ul. Topolowa 3/4.
    Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player