• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktualności
Aktualności

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 336/17

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny na podstawie art. 638 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 17 maja 2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 336/17 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Andrzeju Kulpa PESEL: 67102506593 zmarłym dnia 18 lutego 2013 r. w miejscowości Kadłub, ostatnio stale zamieszkałym w Malczycach, ul. Topolowa 3/4.
    Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 385/17

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny ogłasza w trybie art. 6381 k.p.c., że w sprawie sygn. akt I Ns 385/17 został złożony przez Lidię Sadło działającą w imieniu własnym oraz w imieniu małoletniej córki Julii Sadło, Ewelinę Sadło, Monikę Sadło i Annę Siennicką wykaz inwentarza po spadkodawcy Zbigniewie Sadło PESEL: 56100108111, zmarłym  dnia 21 sierpnia 2003 r., ostatnio stale zamieszkałym ul. Sobócka nr 16, 55-081 Manów Wielki.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny  poucza, że:
- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
- osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą po spadkodawcy, uprawnionym po nim do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, lub wierzyciel spadkodawcy, mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
 

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 384/17

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny ogłasza w trybie art. 6381 k.p.c., że w sprawie sygn. akt I Ns 384/17 został złożony przez Bogusławę Plewa wykaz inwentarza po spadkodawcy Romanie Plewa PESEL: 63053013737, zmarłym  dnia 14 czerwca 2017 r., ostatnio stale zamieszkałym ul. Długa nr 19, Szczepanów 55-300 Środa Śląska.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny  poucza, że:
- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
- osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą po spadkodawcy, uprawnionym po nim do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, lub wierzyciel spadkodawcy, mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Zmiana godzin pracy kasy sądu w dniu 15.03.2018

Informujemy, że w dniu 15 marca 2018 roku (czwartek) kasa sądu będzie czynna od godziny 12:30.

Za utudnienia przepraszamy.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player