godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia sądowe
Ogłoszenia sądowe

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 197/19

OGŁOSZENIE

    Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny na podstawie art. 638 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 24 września 2019 r. w sprawie sygn. akt I Ns 197/19 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Ireneuszu Burzyńskim PESEL: 76040715013, zmarłym dnia 20 października 2015 r., ostatnio stale zamieszkałym w Środzie Śląskiej ul. Malczycka 53/2.
    Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Środa Śląska, dnia 07 listopada 2019 r.

Wykaz inwentarza po spadkodawcy Kazimierzu Eugeniuszu Artymowiczu w sprawie I Ns 82/19

I Ns 82/19

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny ogłasza w trybie art. 6381 k.p.c., że w sprawie sygn. akt I Ns 82/19 został złożony przez Helenę Artymowicz, Agatę Gąskę i Pawła Artymowicza wykaz inwentarza po spadkodawcy Kazimierzu Eugeniuszu Artymowiczu PESEL: 49101600454, zmarłym  dnia 23 stycznia 2019 r., ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Milin, gmina Mietków.
Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny  poucza, że:
- ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
- osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą po spadkodawcy, uprawnionym po nim do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu, lub wierzyciel spadkodawcy, mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.


Środa Śląska, dnia 11 czerwca 2019 r.

 

Wykaz inwentarza spadku po zmarłym Piotrze Dulskim w sprawie I Ns 40/18

Data 09 kwietnia 2019r.  
Sygn. akt I Ns. 40/18

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 09 kwietnia 2019r. w sprawie sygn.. I Ns. 40/18 został złożony przez Elżbietę Szyndlarewicz wykaz inwentarza spadku po zmarłym  Piotrze Dulskim dnia 26 lutego 2008r. mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Piotrowice oraz zmarłej Karolinie Dulskiej dnia 14.09.2011r. mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Piotrowice.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., to jest ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.
 

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 178/18

Sygn. akt. I Ns 178/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny na podstawie art. 638 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 27 lipca 2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 178/18 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Pączko PESEL: 75040611350 zmarłym dnia 10 lutego 2016 r. w Miękini, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kościuszki 14, 55-330 Miękinia.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player