godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Licytacje komornicze
Licytacje komornicze

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Konrad Buksa, Zastępca asesor Michał Suchcicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.09.2019r. o godz. 14:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy Św. Andrzeja 3 w sali nr 8 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, w granicach działki nr 436/2 AM-2 obręb Miękinia o powierzchni 0,0999 ha, położonej w miejscowości Miękinia przy ulicy Leśnej 5, gmina Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie.

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej księga wieczysta o numerze WR1S/00006292/2. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest domem jednorodzinnym dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 154,66 m kw. Na terenie, na którym znajduje się działka istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie z Uchwałą nr LII/548/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Miękinia dla jednostki urbanistycznej A teren, na którym zlokalizowana jest wyceniana nieruchomość oznaczony jest symbolem 20MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika Wojciecha Pec. Suma oszacowania wynosi 360 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  240 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 08 10902444 0000 0001 3334 3553 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zastępca  asesor

Michał Suchcicki

 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player