Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów

Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej
(art.88 b ustawy z dnia 27 stycznia 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych)
 

 

 

Zobacz stopkę...