Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Akty prawne i inne dokumenty dotyczące Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie Zespołu Monitorującego

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

* Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim
* Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie dolnośląskim
* Podmioty prowadzące programy korekcyjno - edukacyjne oraz Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
* Wykaz ośrodków pomocy społecznej województwa dolnośląskiego
* Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

* Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Zobacz stopkę...